Att kämpa med övergångar mellan uppgifter är något som många av oss känner igen. Att växla från en sak till en annan kräver att hjärnan skiftar fokus och uppmärksamhet. En del hjärnor överreagerar på dessa avbrott, vilket kan göra att vi kan känna oss stressade, ängsliga och illa till mods.

Om du tenderer att skjuta upp saker eller vara lättdistraherad, kan det i själva verket vara så att du kämpar med själva övergången mellan olika uppgifter. Kanske blir du stressad och överväldigad när du måste avsluta www.youtubemp3now.com/th en uppgift och fortsätta med nästa? Eller känns det som att du aldrig kommer kunna få upp ångan igen på samma sätt om du släpper det du håller på med just nu, för att växla till en annan uppgift? I sådana fall är du långt ifrån ensam.

Vår biologi en tänkbar förklaring

Lösningen till växlingsproblem ligger i att först förstå att det handlar om just svårigheter med övergångar, och att detta i sin tur kan vara grundat i vår biologi (våra medfödda egenskaper), och således inte är en fråga om dålig karaktär. Nästa steg blir att utveckla strategier för att minimera hjärnans tendens att reagera med olust vid växlingar. Strategier som syftar till att skapa smidigare övergångar fokuserar på att dels utföra växlingarna stegvis (jämfört med tvärt), dels att minimera negativa känslor.

Här följer tre effektiva strategier.  Som alltid blir en strategi som mest effektiv när du lyckas skräddarsy den enligt dina specifika behov.

Strategi 1 – Lär dig släppa taget

För att bli riktigt bra på att växla från en uppgift till en annan, behöver du lära dig att släppa taget om den första och fortsätta till den andra. Många högpresterande individer är perfektionister och det kan vara oerhört svårt att bestämma sig för att något är tillräckligt bra. Om du känner igen dig, kan du prova följande: Bestäm en exakt tidpunkt då du ska avsluta ditt projekt. Ge dig själv sen ytterligare 15 minuter till, men inte mer. Du kan alltid gå tillbaka till projektet senare, men hela idén bygger på att du ska fortsätta förflyttningen framåt.

Strategi 2 – Skilj på förberedelser och genomförande

Om du har problem med att ta dig an ett projekt, kan du lära dig att först förbereda för uppgiften innan du tar itu med den. En sådan förberedelse ska vara kort – max 10 minuter – och görs alltså som en separat aktivitet i förväg – exempelvis kvällen innan. Detta tonar ner känslan av att inte veta var man ska börja. Att utföra förberedelser som en separat aktivitet kan hjälpa hjärnan att komma i rätt stämning för uppstart och vara ytterst effektivt för att komma igång och tackla de mest krävande uppgifter.

Bonustips:

Förbered inför ett projekt genom att låtsas att du förbereder för att någon annan ska göra själva jobbet. Genom förberedelserna har din hjärna besökt framtiden och skapat sig en framtidsbild av projektets utformning. Detta kommer minimera motståndet och du kommer sannolikt ha lättare att sätta igång.

Strategi 3 – Undvik växlingar under din värdefulla fokustid

Vi har alla perioder varje dag då vår mentala och fysiska energi är hög och vi har lätt för att fokusera och vara produktiva. Om vi ägnar oss åt saker som intresserar oss under vår fokustid, är chansen stor att vi hamnar i så kallad hyperfokus, en intensiv och djupare form av fokus, där hjärnan har lättare att filtrera ut distraktioner och hantera impulser att göra något helt annat. Hyperfokus är något av en superkraft och en tid att vårda med omsorg. När vi befinner oss i denna djupare form av uppmärksamhetstillstånd, tar övergångar mellan olika uppgifter mycket tid – ca 30 minuter – men också mycket energi i anspråk: Först behöver vi ta oss upp ur det djupa fokustillståndet, för att skifta vår uppmärksamhet till en ny uppgift och slutligen ta oss ner i hyperfokus igen. Att växla mellan olika uppgifter under vår fokustid blir därför ett enormt slöseri med värdefull kraft. Så hacka inte sönder din fokustid utan ägna den åt en bestämd uppgift.

Har du redan börjat fundera över vad du kan göra med den tid du frigör med hjälp av dessa strategier? Visst är det en lockande tanke? När tar du första steget? 

Anna Maria Lindell är diplomerad  professionell coach från ADD Coach Academy, New York, USA, med specialistkompetens inom uppmärksamhets- och fokusträning för ökad produktivitet. Hon hjälper entreprenörer och andra högpresterande individer att  öka sin produktivitet med hjälp av verktyg från ADHD-coachningens område. ADHD-coachning är internationellt sett det största specialistområdet inom professionell coachning.
För mer information, se: http://advancesweden.se/om-advance/


 

 

Många högpresterande personer är s.k sprinters. Med det menar vi motsatsen till att ha en jämn produktivitetsnivå – måndag till fredag, 08-17. Sprintern har istället dagar, veckor eller ibland månader av hög produktivitetsnivå, för att sedan behöva gå ner i motsatt läge, återhämtning, för kortare till längre perioder. Liknelsen är hämtad från idrotten, där den framgångsrike sprintern gör just detta – intensiva ansträngningar för att sedan varva ner och slutligen ägna sig åt återhämtning och förberedelser.

Att brinna passionerat och undvika överhettning

När man – som många egenföretagare och entreprenörer – ägnar sig åt det man brinner för – kan det vara en utmaning att bryta sprinten och låta de andra faserna ta plats. Man har ju så roligt och arbetet är så stimulerande. En oro info about types of gambling bonuses för att vara borta från produktionen gör inte saken lättare. Men vissa motorer tenderer att överhettas, och sprinterns hjärna hör till dem. När den så ofta går på högvarv behöver den vila för att kunna fungera effektivt och hålla i längden. Du som sprinter behöver därför ta hänsyn till alla fyra faser i vad vi kallar produktivitetscykeln – Förberedelser – Sprint – Nedvarvning – Återhämtning.

Förberedelser

En sprint föregås av en period av förberedelser. Förberedelsefasen inbegriper planering och att vi helt enkelt ser till att allt finns på plats inför den kommande sprinten.

Sprint

Själva sprinten talar för sig själv, det är då vi släpper bromsen och kastar oss in i de projekt som vi föresatt oss och planerat för under förberedelsefasen. Även om vi här går på högvarv, är det en stor fördel att hjälpa hjärnan och kroppen till regelbundna mikropauser under denna aktiva fas. Det kan man göra med hjälp av träning, avslappningsövningar och liknande aktiviteter. En effektiv form av meditation – Autogen Träning – är uppskattad för dess enkelhet och lätthet att utöva oavsett var man befinner sig.

Nedvarvning

Efter en sprint kommer nedvarvningsfasen. Nedvarvningen kan ses som en övergångsfas som tillåter oss att så småningom komma till den viktiga återhämtningsfasen. Nedvarvningen kan liknas vid idrottens sprinter som praktiskt taget kollapsar på marken i målområdet, samlar ihop sig och sina saker, tar sig av banan och byter om.

Återhämtning

Kärnan i återhämtningsfasen är att vi ger oss en paus från det vi håller på med. Kreativa entreprenörer som har en sprinter i sig, behöver olika typer av stimulans för att återhämtningen ska ge störst effekt. Så hur kul det vi gör i våra bolag än är, finns behovet att fylla på med andra saker. I en akut fas kan vi behöva isolera oss från stimulans, men inte för länge. Vad ska vi då ägna oss åt utöver de uppenbara sakerna som vila och fysisk aktivitet? Nyckeln är engagemang – ägna dig åt saker som väcker ditt engagemang, och som du normalt inte unnar dig. Det ska vara roligt och lustfyllt.

Återhämtningsfasen är som sagt olika lång beroende på hur sprinten innan sett ut. I takt med att du börjar anamma detta sätt att tänka och agera, kommer du med tiden att hitta dina ledtrådar till de olika fasernas längd. Här finns inga tydliga gränser, och cykelns olika faser kommer variera över tid. Det viktiga är att samtliga faser finns med i våra liv.

Skapa motivation för att använda produktivitetscykeln

En viktig poäng med att se de olika faserna och ge dem namn och innehåll, är att ge de olika behoven ett existensberättigande. Om vi förstår hur viktiga de är och ser hur de är beroende av varandra, blir det lättare att släppa det dåliga samvetet när vi kliver ur sprinten. Att inse att sprinten kan bli än bättre om uppladdningen har skett på rätt sett innan, kan ge oss den motivation som krävs för att omsätta teorin i praktiken.

Är du nyfiken på vad entreprenörer och andra uppdragsgivare som gått våra program tycker? Här är några uttalanden:

”Med stöd av Anna Marias coachingmetodik och genuina engagemang har deltagarna från inkubatorn KLUMP som varit med i ”Advance Your Productivity Program” utvecklat insikter och förmågor som som de direkt haft nytta av i sina verksamheter. Jag ser fram emot fler givande samarbeten med Anna Maria i framtiden”.

Anders Lindgren, verksamhetsledare på inkubatorn KLUMP 

“Advance och Anna Maria har varit till stor hjälp för att bli mer effektiv som företagare och entreprenör. Jag ser idag på mig själv med något klarare bild och det till det bättre. Nu är det full gas som gäller och de tveksamheter som tidigare fanns, och till viss del höll mig tillbaka, är numera förvandlat till något som jag ser som en styrka. Att med Anna Marias hjälp kunna lyfta fram den energi som fanns inom mig är oerhört stort! Ett stort tack härifrån.”

Stefan Andersson, grundare Upplevelseburken

“Jag är oerhört tacksam för programmet som varit en rejäl ögonöppnare.      Nu förstår jag varför jag fungerar som jag gör. Utifrån det har jag med effektiva verktyg börjat sätta mål och välja riktning på ett nytt sätt, förtydligat mina styrkor, blivit en bättre chef över mig själv och andra, bl.a. genom att jag använder min tid mer effektivt och har lättare att prioritera saker som tar mig mot målen. Anna Maria är oerhört kompetent och proffsig i sin roll. Hon har på något vis lyckats locka fram en mängd saker inom mig. Jag tror det beror på att hon har djup kunskap om hur vi med entreprenörsegenskaper faktiskt fungerar.  Jag skulle närsomhelst rekommendera henne till andra entreprenörer!”

Fia Sjöström, designer och entreprenör

”Advance coachningsteknik har varit mycket rolig , inspirerande och överraskande. Den har verkligen fått mig att känna mig lugn och självsäker som entreprenör. Arbetet har också öppnat upp ett annat tankesätt hos mig, att anpassa alla arbetssätt efter vad som passar mig bäst. Det har gett mig en massa nya verktyg.”

Sara Rezgui, grundare Cloudberry Catering

“Programmet har hjälp mig att avdramatisera mina “hang-ups”, se saker ur andra synvinklar och en uppsättning otroligt bra verktyg för att ta mig vidare. Anna Maria har gett mig jättemycket tro och hopp om att jag kan bryta gamla mönster och jag känner mig jättetaggad att fortsätta jobba med min utveckling till en bättre och mer effektiv entreprenör. Ny kunskap om hur den kreativa hjärnan fungerar och belöningssystemet har gett många viktiga insikter!”

Catarina Ramstedt, grundare Fröken Casting

 

Idag kom det glädjande beskedet att jag är inbjuden som talare till den årliga internationella konferensen i USA i april 2013, som arrangeras av ACO, ADHD Coaches Organization. ADHD-coachning är internationellt sett den största nischen inom professionell coachning. ACO är intresserade av att höra hur Advance tänker kring att erbjuda kunskap och effektiva verktyg från ADHD-forskningens  område till andra målgrupper, som i Advance fall kreativa entre- och intraprenörer, med ökad produktivitet och livskvalitet som mål. Jag kommer berätta om hur vi lagt upp program för inkubatorer och idéer kring hur företag kan dra nytta av samma upplägg för verksamhetens intraprenörer. Det här ser vi fram emot!

Nu är entreprenörerna i programmet i mål och detta firade vi med röda mattan, Advance Productivity Awards och skumpa!

Vad tyckte deltagarna om programmet? Här är ett litet smakprov:

“Advance och Anna Maria har varit till stor hjälp för att bli mer effektiv som företagare och entreprenör. Jag ser idag på mig själv med något klarare bild och det till det bättre. Nu är det full gas som gäller och de tveksamheter som tidigare fanns, och till viss del höll mig tillbaka, är numera förvandlat till något som jag ser som en styrka. Att med Anna Marias hjälp kunna lyfta fram den energi som fanns inom mig är oerhört stort! Ett stort tack härifrån.”

Stefan Andersson, programdeltagare och grundare Upplevelseburken.

 

Idag höll vi en workshop på Stockholm School of Entrepreneurship (SSES), med publik från Handels, KTH, Stockholms universitet, Kaospiloterna i Danmark och alumnis. Fokus låg på Entrepreneurial Productivity, och hur man med hjälp av kunskap om hjärnan som plattform kan höja sin effektivitet avsevärt. Vi pratade också om att skifta från Time  till Energy Management, med potentialen att dubbla den egna produktiviteten. Deltagarna fick göra self-assessmenttest och fick tillgång till material för att börja experimentera med det nya verktyget Perform with Ease. Den sena fredagstimmen till trots, var det en mycket engagerad grupp med många intressanta frågeställningar. Tack till alla som var där och gjorde detta till ett mycket inspirerande avslut på veckan!

 

Global Entrepreneurship Week 2012

Advance medverkar som officiellt partnerföretag under Global Entrepreneurship Week för att på olika sätt stödja entreprenörskap. Missa inte vårt erbjudande nedan.

Unique GEW Offer – Get Access to Advance Toolbox!

 

2012-11-12 – 2012-11-18

In order to support entreprenership during GEW, Advance opens up the Advance Toolbox and offers free access to one of the tools during the whole week. The tool is web based and easy to access.

Tool: “Stop Procrastination – Get into Action!” The 30 minute video aims to give you:

  • The most common reasons for procrastination
  • Advance 3-step model to get things done – faster, easier and with more fun

Among the persons accessing the video, 3 winners of 1 individual laser-coaching session to help implement the tool will be identified.

To access this offer, please send an e-mail to: amlindell@advancesweden.se, with “GEW Offer” written in the subject line. The winners of the laser-coaching will be contacted via e-mail during November.

 

Advance supports Idéjakten 2012

2012-11-15

Advance will be part of the jury in selecting the winner in the business idea competition Idéjakten 2012, arranged by HjärnaHjärtaCash. 10-15 ideas will be presented in front of the jury and a winner will be selected. For further information, please visit http://www.idejakten.se


Anna Maria Lindell är nominerad till den nationella tävlingen Beautiful Business Award 2013, som lyfter fram företagarkvinnor som förebilder. Tävlingen ska utse Årets Företagerska, Årets Tjänsteutvecklare och Årets Uppstickare. Beautiful Business Award synliggör företagande som bygger på nytänkande, hållbarhet och tillväxtambition. Det är affärer med tanke som inspirerar andra. Läs mer här: http://www.beautifulbusinessaward.se

 

Advance har med start i september påbörjat ett samarbete med företagsinkubatorn KLUMP med målet att utbilda och coacha en grupp utvalda entreprenörer med hjälp av Advance verktyg för ökad produktivitet och lönsamhet. Ett 30-tal företag är idag aktiva i inkubatorn, som sitter i LM Ericssons vackra industrilokaler.

Projektet kommer pågå under hösten 2012.

För att se videon om KLUMP, klicka här:

 

 

Amazon bästsäljaren 2011 får i oktober en uppföljare,  365+1 Ways to Succeed with ADHD. Boken ingår som en del i The ADHD Awareness Project (se nedan).

Anna Maria Lindell är en av medförfattarna till boken och bidrar med strategier för ökad produktivitet riktade till entre- och intraprenörer, samt vuxna med ADHD/ADHD-tendenser.

Advance medverkan i boken utgör ett  steg i arbetet med att sprida och etablera effektiva strategier som hittills bara erbjudits vuxna med ADHD, till denna nya grupp, entre- och intraprenörer. Erfarenheten visar nämligen att många av de styrkor och utmaningar som verktygen är framtagna för att optimera respektive minimera, finns hos den nya målgruppen. Att ta dessa beprövade strategier i bruk innebär en outnyttjad potential för de senare.

 

What exactly is The ADHD Awareness Book Project?

The ADHD Awareness Book Project: 365+1 Ways to Succeed with ADHD will be a professionally edited and published book containing tips, strategies, stories, and techniques on how to succeed with ADHD contributed by ADHD professionals worldwide from a variety of expertise.

The finished product will be available on Amazon.com and other traditional national booksellers, with publication slated for September 2012…just in time for ADHD Awareness Week!

Page 3 of 4«1234»

© Copyright Advance LP AB 2019