TRANSITIONS – Undvik fällorna och spara timmar - varje vecka!

Att kämpa med övergångar mellan uppgifter är något som många av oss känner igen. Att växla från en sak till en annan kräver att hjärnan skiftar fokus och uppmärksamhet. En del hjärnor överreagerar på dessa avbrott, vilket kan göra att vi kan känna oss stressade, ängsliga och illa till mods.

Om du tenderer att skjuta upp saker eller vara lättdistraherad, kan det i själva verket vara så att du kämpar med själva övergången mellan olika uppgifter. Kanske blir du stressad och överväldigad när du måste avsluta www.youtubemp3now.com/th en uppgift och fortsätta med nästa? Eller känns det som att du aldrig kommer kunna få upp ångan igen på samma sätt om du släpper det du håller på med just nu, för att växla till en annan uppgift? I sådana fall är du långt ifrån ensam.

Vår biologi en tänkbar förklaring

Lösningen till växlingsproblem ligger i att först förstå att det handlar om just svårigheter med övergångar, och att detta i sin tur kan vara grundat i vår biologi (våra medfödda egenskaper), och således inte är en fråga om dålig karaktär. Nästa steg blir att utveckla strategier för att minimera hjärnans tendens att reagera med olust vid växlingar. Strategier som syftar till att skapa smidigare övergångar fokuserar på att dels utföra växlingarna stegvis (jämfört med tvärt), dels att minimera negativa känslor.

Här följer tre effektiva strategier.  Som alltid blir en strategi som mest effektiv när du lyckas skräddarsy den enligt dina specifika behov.

Strategi 1 – Lär dig släppa taget

För att bli riktigt bra på att växla från en uppgift till en annan, behöver du lära dig att släppa taget om den första och fortsätta till den andra. Många högpresterande individer är perfektionister och det kan vara oerhört svårt att bestämma sig för att något är tillräckligt bra. Om du känner igen dig, kan du prova följande: Bestäm en exakt tidpunkt då du ska avsluta ditt projekt. Ge dig själv sen ytterligare 15 minuter till, men inte mer. Du kan alltid gå tillbaka till projektet senare, men hela idén bygger på att du ska fortsätta förflyttningen framåt.

Strategi 2 – Skilj på förberedelser och genomförande

Om du har problem med att ta dig an ett projekt, kan du lära dig att först förbereda för uppgiften innan du tar itu med den. En sådan förberedelse ska vara kort – max 10 minuter – och görs alltså som en separat aktivitet i förväg – exempelvis kvällen innan. Detta tonar ner känslan av att inte veta var man ska börja. Att utföra förberedelser som en separat aktivitet kan hjälpa hjärnan att komma i rätt stämning för uppstart och vara ytterst effektivt för att komma igång och tackla de mest krävande uppgifter.

Bonustips:

Förbered inför ett projekt genom att låtsas att du förbereder för att någon annan ska göra själva jobbet. Genom förberedelserna har din hjärna besökt framtiden och skapat sig en framtidsbild av projektets utformning. Detta kommer minimera motståndet och du kommer sannolikt ha lättare att sätta igång.

Strategi 3 – Undvik växlingar under din värdefulla fokustid

Vi har alla perioder varje dag då vår mentala och fysiska energi är hög och vi har lätt för att fokusera och vara produktiva. Om vi ägnar oss åt saker som intresserar oss under vår fokustid, är chansen stor att vi hamnar i så kallad hyperfokus, en intensiv och djupare form av fokus, där hjärnan har lättare att filtrera ut distraktioner och hantera impulser att göra något helt annat. Hyperfokus är något av en superkraft och en tid att vårda med omsorg. När vi befinner oss i denna djupare form av uppmärksamhetstillstånd, tar övergångar mellan olika uppgifter mycket tid - ca 30 minuter - men också mycket energi i anspråk: Först behöver vi ta oss upp ur det djupa fokustillståndet, för att skifta vår uppmärksamhet till en ny uppgift och slutligen ta oss ner i hyperfokus igen. Att växla mellan olika uppgifter under vår fokustid blir därför ett enormt slöseri med värdefull kraft. Så hacka inte sönder din fokustid utan ägna den åt en bestämd uppgift.

Har du redan börjat fundera över vad du kan göra med den tid du frigör med hjälp av dessa strategier? Visst är det en lockande tanke? När tar du första steget? 

Anna Maria Lindell är diplomerad  professionell coach från ADD Coach Academy, New York, USA, med specialistkompetens inom uppmärksamhets- och fokusträning för ökad produktivitet. Hon hjälper entreprenörer och andra högpresterande individer att  öka sin produktivitet med hjälp av verktyg från ADHD-coachningens område. ADHD-coachning är internationellt sett det största specialistområdet inom professionell coachning.
För mer information, se: https://advancesweden.se/om-advance/