Nystart 2013? Inspireras av sprintern - 4 saker du behöver känna till för att lyckas som högpresterande entreprenör.

Många högpresterande personer är s.k sprinters. Med det menar vi motsatsen till att ha en jämn produktivitetsnivå – måndag till fredag, 08-17. Sprintern har istället dagar, veckor eller ibland månader av hög produktivitetsnivå, för att sedan behöva gå ner i motsatt läge, återhämtning, för kortare till längre perioder. Liknelsen är hämtad från idrotten, där den framgångsrike sprintern gör just detta – intensiva ansträngningar för att sedan varva ner och slutligen ägna sig åt återhämtning och förberedelser.

Att brinna passionerat och undvika överhettning

När man – som många egenföretagare och entreprenörer – ägnar sig åt det man brinner för – kan det vara en utmaning att bryta sprinten och låta de andra faserna ta plats. Man har ju så roligt och arbetet är så stimulerande. En oro info about types of gambling bonuses för att vara borta från produktionen gör inte saken lättare. Men vissa motorer tenderer att överhettas, och sprinterns hjärna hör till dem. När den så ofta går på högvarv behöver den vila för att kunna fungera effektivt och hålla i längden. Du som sprinter behöver därför ta hänsyn till alla fyra faser i vad vi kallar produktivitetscykeln – Förberedelser – Sprint – Nedvarvning – Återhämtning.

Förberedelser

En sprint föregås av en period av förberedelser. Förberedelsefasen inbegriper planering och att vi helt enkelt ser till att allt finns på plats inför den kommande sprinten.

Sprint

Själva sprinten talar för sig själv, det är då vi släpper bromsen och kastar oss in i de projekt som vi föresatt oss och planerat för under förberedelsefasen. Även om vi här går på högvarv, är det en stor fördel att hjälpa hjärnan och kroppen till regelbundna mikropauser under denna aktiva fas. Det kan man göra med hjälp av träning, avslappningsövningar och liknande aktiviteter. En effektiv form av meditation – Autogen Träning – är uppskattad för dess enkelhet och lätthet att utöva oavsett var man befinner sig.

Nedvarvning

Efter en sprint kommer nedvarvningsfasen. Nedvarvningen kan ses som en övergångsfas som tillåter oss att så småningom komma till den viktiga återhämtningsfasen. Nedvarvningen kan liknas vid idrottens sprinter som praktiskt taget kollapsar på marken i målområdet, samlar ihop sig och sina saker, tar sig av banan och byter om.

Återhämtning

Kärnan i återhämtningsfasen är att vi ger oss en paus från det vi håller på med. Kreativa entreprenörer som har en sprinter i sig, behöver olika typer av stimulans för att återhämtningen ska ge störst effekt. Så hur kul det vi gör i våra bolag än är, finns behovet att fylla på med andra saker. I en akut fas kan vi behöva isolera oss från stimulans, men inte för länge. Vad ska vi då ägna oss åt utöver de uppenbara sakerna som vila och fysisk aktivitet? Nyckeln är engagemang – ägna dig åt saker som väcker ditt engagemang, och som du normalt inte unnar dig. Det ska vara roligt och lustfyllt.

Återhämtningsfasen är som sagt olika lång beroende på hur sprinten innan sett ut. I takt med att du börjar anamma detta sätt att tänka och agera, kommer du med tiden att hitta dina ledtrådar till de olika fasernas längd. Här finns inga tydliga gränser, och cykelns olika faser kommer variera över tid. Det viktiga är att samtliga faser finns med i våra liv.

Skapa motivation för att använda produktivitetscykeln

En viktig poäng med att se de olika faserna och ge dem namn och innehåll, är att ge de olika behoven ett existensberättigande. Om vi förstår hur viktiga de är och ser hur de är beroende av varandra, blir det lättare att släppa det dåliga samvetet när vi kliver ur sprinten. Att inse att sprinten kan bli än bättre om uppladdningen har skett på rätt sett innan, kan ge oss den motivation som krävs för att omsätta teorin i praktiken.