Advance Coaching

Vi hjälper entreprenörer, intraprenörer, ledare och andra kreativa talanger att öka sin produktivitet och livskvalitet.

Idéspruta, drivande, passionerad? Överväldigad, jäktad, splittrad?

  • Är du  en sann idéspruta, som tänker utanför ramarna och tenderar att se möjligheter andra i din omgivning missar?
  • Är du  starkt drivande och har en intuitiv förmåga utöver det vanliga?  
  • Har du en passion för att på något sätt förändra världen till det bättre?
  • Bidrar dessa styrkor till att du ofta känner dig överväldigad och har svårt att fokusera på en idé åt gången?
  • Händer det att tiden bara försvinner när du arbetar med något som engagerar dig?
  • Går du ofta på högvarv, som om du vore driven av en inre motor?
  • Har du svårt att hitta tid för att träna och återhämta dig?

Om du svarat ja på några av dessa frågor, har du sannolikt vad vi kallar entreprenörsegenskaper. Vår passion är att hjälpa just dig att designa en tillvaro baserad på dina styrkor och erbjuda verktyg för att överbrygga utmaningarna. 

Traditionella Time Management verktyg fungerar inte optimalt för dig.

De utmaningar du brottas med är inte alltid uppenbara för omgivningen, då du förmodligen har utvecklat en mängd kreativa kompensatoriska strategier. De kostar dock mycket energi för dig, energi som istället skulle kunna användas till de saker du i dagsläget skjutit upp. Kanske är det att utveckla en ny produkt i ditt företag, umgås mer med dina barn, träna mer eller helt enkelt få lite andrum mellan livets alla åtaganden.

Traditionella verktyg för personlig effektivitet och time management är utvecklade för linjära tänkare. Problemet är att dessa klassiska verktyg inte adresserar ditt sätt att fungera som icke-linjär tänkare, utan kan istället vara direkt kontraproduktiva.

Advance-metoden™  fungerar 

Advance-metoden utgör en kombination av utbildning, rådgivning och coachning, och har sin utgångspunkt i forskningen kring ADHD-egenskaper och de verktyg för ökad produktivitet och livskvalitet som idag anses vara mest effektiva för personer med den läggningen.

Forskningen har sedan visat att egenskaper från ADHD-spektrumet delas av en större grupp individer, främst entreprenörer, företagsledare och andra kreativa talanger. Dessa personer är många gånger framgångsrika tack vare denna läggning: De är utpräglat kreativa idésprutor, tänker utanför ramarna, är starkt drivande, drivs av att förändra saker till det bättre och har en enastående uthållighet och förmåga att resa sig efter motgångar.

Dock har de ofta stora utmaningar främst i att planera och organisera sitt arbete, fullfölja projekt när de mest krävande momenten avklarats, samt prioritera när flera projekt löper parallellt. Dessa utmaningar är inte alltid uppenbara för omgivningen, då individen har lärt sig kompensatoriska strategier. Att kompensera för utmaningarna kostar dock mycket energi, som istället skulle kunna användas till ökad produktivitet, med frigjord tid, ökad lönsamhet och välmående som konkreta resultat.

Vill du få mer gjort på ett snabbare, enklare och roligare sätt? 

Om du är intresserad av att höra mer om Advance tjänster och hur vi kan hjälpa dig, läs under fliken Produkter och Tjänster i toppmenyn, eller kontakta oss direkt.