Fysisk aktivitet är ditt effektivaste verktyg för att optimera din hjärnas funktioner.

I boken Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and the Brain, ger Dr. John Ratey, Harvard Medical School, konkreta förklaringar till varför fysisk träning utgör den effektivaste  vägen till att optimera våra hjärnor.                   Fokusera - lättare och längre Om du fortfarande letar efter den där ... Läs mer