Advance och Stockholm School of Entrepreneurship i nytt samarbete

Anna Maria Lindell kommer från och med hösten 2012 hålla i workshops på Stockholm School of Entrepreneurship (SSES), på temat "Entrepreneurial Productivity". Dessa hålls inom ramen för SSES:s Toolkit Friday. För mer information, klicka här:

http://www.sses.se/training/workshops/toolbox-friday/entrepreneurial-productivity

Om SSES:

The Stockholm School of Entrepreneurship is recognised around the world as a leading academic facility in the area of innovation and entrepreneurship. The school utilises the exciting and diverse academic environments of its member institutions (KI, KTH, SSE, Stockholm University and Konstfack), gathering their innovative and entrepreneurial competencies all under one roof in a joint education programme.