Start Up Day 2012

Advance besöker Start Up Day 2012, som arrangeras av  Stockholm School of Entrepreneurship . 500 entreprenörer,investerare och andra intresserade av entreprenörsskap är anmälda till inspirationsdagen.