Kostens betydelse för produktivitet - Nu utökar vi verksamheten!

Efter fem års verksamhet med individuell coachning och utbildning i grupp, kommer jag nu utöka verksamheten till att innefatta kosten, med speciellt fokus på socker. Jag har under de gångna åren märkt att många av mina kunder har utmaningar inom detta område och efterfrågar vägledning inom kostområdet, som är skräddarsytt för deras sätt att fungera.

Funktionsmedicin ur ett evolutionärt perspektiv

Jag har därför påbörjat utbildning  till certifierad kostrådgivare i Paleo Institutes regi, med funktionsmedicinaren Jonas Bergqvist som huvudlärare. Utbildningen bygger på funktionsmedicin ur ett evolutionärt perspektiv.  Begreppet funktionsmedicin innebär ett synsätt på människors hälsa som baseras på laboratorieutvärderingar och tidigt ingripande i syfte att förbättra hälsan. Den riktar uppmärksamheten mot individuella, biokemiska system och den unika personliga erfarenheten av symtom. Vetenskaplighet värderas högt. Centralt inom funktionsmedicinen är också att beakta människan utifrån ett helhetsperspektiv – som en produkt av mat, näring, rörelse, tankar och känslor.

Evolutionsmedicin innebär betraktelsesättet att sjukdoms- och friskvårdsprocesser kan förklaras utifrån ett evolutionärt synsätt med vetenskapligt underlag.