Femte boken börjar ta form - i år stödjer vi forskningen på KIND, KI.

Nu är det dags att börja skriva på den femte boken inom ramen för "the ADHD Awareness Book Project".  Boken kommer som sina föregångare att släppas under "ADHD Awareness Week" i oktober. I slutet av april samlas många av oss medförfattare på den internationella konferensen för ADHD-coacher och andra experter inom området. Då brukar skrivandet ta fart på allvar.

I år kommer Advance att skänka ett belopp per såld bok till KIND (Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet). KIND  är ett kompetenscentrum för forskning, utveckling och undervisning som initierats av Stockholms läns landsting i samarbete med Karolinska Institutet.

 

WackyWaysBanner-web