Entrepreneurship - Key to our Future Success - Frukostseminarium med Shelly Porges

Accountability och specifik coachning avgörande för lyckat entreprenörskap.

IMG_4631Tillväxtverket bjöd in till ett frukostseminarium med fokus på entreprenörskap, tillväxt och innovationskraft. Min goda vän Anna Lithagen, grundare av The Talent Tribe och initiativtagare och projektledare för "Golden Rules of Leadership" (http://goldenrules.se), agerade moderator för samtalet mellan Shelly Porges och statssekreterare Marita Ljung. Shelly Porges har gedigen erfarenhet av entreprenörskap, global strategisk rådgivning och marknadsföring.

 

 

 

 

 

IMG_4636Tydliga finansiella mål, "accountability", specifik coachning och mentorskap ledde till att fler kvinnliga entreprenörer nådde målet på 1MUSD.Det glädjer mig otroligt mycket att Shelly Porges lyfter fram vikten av sk "accountability" och coachning som förutsättningar för måluppfyllelse. Accountability, som inte har någon bra svensk översättning, men vars innebörd står för att vederbörande har en känsla av ansvar att leverera inför en annan person, är en av de strategier som ger störst utväxling för entreprenörerna i Advance program. Strukturen kan se ut på olika sätt - i den individuella coachningen agerar jag ofta den person som entreprenören känner sig ansvarig inför. I gruppcoachning/mastermindgrupper är det de olika deltagarna som ställer upp för varandra.

IMG_4644Golden Rules of Leadership är ett nytt regeringsuppdrag som fokuserar på betydelsen av fler kvinnor i ledande positioner. Kvinnor som är entreprenörer och potentiella ledare ska lyftas fram på ett aktivt och medvetet sätt för att kvinnor i framöver ska ta mer plats i beslutrummen. Anna Lithagen är en fantastisk förebild på området och lever verkligen som hon lär. I alla sammanhang hon föreläser, lyfter hon alltid fram andra kvinnliga entreprenörer och framtida ledare. "Pull as you climb", som Anna uttryckte det under frukostseminariet. Det inspirerar och jag har själv börjat tänka mer aktivt på att lyfta fram andra så ofta det går. Om du också vill ställa dig bakom denna globala satsning, som stödjs av bland annat Hillary Clinton, Sven Hagströmer, Annile Lööf, Maud Olofsson, kan du skriva under här.