Advance besöker Start Up Day 2012, som arrangeras av  Stockholm School of Entrepreneurship . 500 entreprenörer,investerare och andra intresserade av entreprenörsskap är anmälda till inspirationsdagen.

Advance besöker den årliga konferensen i USA som samlar olika professioner som arbetar för ökad produktivitet och livskvalitet för entreprenörer, ledare och andra kreativa talanger.

 

 

 

© Copyright Advance LP AB 2019