ADVANCE YOUR PRODUCTIVITY PROGRAM

Vill du hitta ett sätt att jobba som:

  • utgår från hur du fungerar och drar fördel av dina medfödda konkurrensfördelar?
  • innebär att du ökar din produktivitet och frigör mer tid?
  • avsevärt kommer att öka din livskvalitet?
Välkommen till Advance Your Productivity Program!

Programmet är ett resultat av ett utvecklingsarbete mellan Advance och målgruppen, för att skräddarsy en lösning som passar dina önskningar och behov. Varje modul fokuserar på ett produktivitetsverktyg och levereras i videoformat. Detta för att du ska ha total flexibilitet i tid och rum att tillgodogöra dig programmet.

Programmet innehåller tre moduler:

  • Modul 1: Introduktion – Hur fungerar hjärnan hos många entre- och intraprenörer? Varför utgör inte  alltid traditionella time management strategier det bästa alternativet? Du kommer få tre nycklar till hur du ökar din produktivitet.
  • Modul 2: Perform with Ease – Presentation av den mest effektiva strategin om du är en kreativ entre- eller intraprenör, med potentialen att dubbla din produktivitet. Det handlar om att skifta från Time till Energy Management.
  • Modul 3: Stop Procrastination – Get into Action! Innehåller bl.a. Advance 3-stegs modell för att få saker gjorda, snabbare, enklare och roligare.
  • Instruktioner och arbetsmaterial för att komma igång med och implementera strategierna.

Programmet levereras i form av videos samt tillhörande arbetsmaterial. Du har tillgång till inspelningarna i tre månader från startdatum. Modulerna kan också köpas styckvis.

ADVANCE YOUR PRODUCTIVITY PROGRAM VIP – Kombinera med rådgivning och mentoring

I VIP-versionen av programmet ingår utöver innehållet i Advance Your Productivity Program även ett paket med individuell rådgivning, med syftet att hjälpa dig att individanpassa strategierna du lär dig samt implementera dem i din specifika situation och efter dina behov.

ADVANCE BOOSTER – Fristående rådgivningssamtal för Advance Alumnis

Våra ADVANCE BOOSTERS är en populär tilläggsprodukt när du redan gått något av Advance program. Efter en tid upplever många ett behov av att återkomma för ett rådgivningssamtal, för att skapa ytterligare motivation, uppdatera de nya färdigheterna eller prova nya lösningar.

ÄR DU OSÄKER PÅ VAD SOM BÄST PASSAR DINA BEHOV?

Kontakta oss, vi ser fram emot att hjälpa dig hitta ett upplägg som passar dig och din situation. Utifrån ovan nämnda program, skräddarsyr vi vid behov lösningar. Vi erbjuder även fristående professionell coachning, från tre månader och uppåt.

© Copyright Advance LP AB 2012