HAR NI EFFEKTIVA VERKTYG FÖR ATT OPTIMERA PRODUKTIVITETEN HOS ERA LEDARE OCH DRIVNA, KREATIVA MEDARBETARE?

DÅ HAR NI NYCKELN TILL FÖRETAGETS INNOVATIVA KONKURRENSKRAFT.

Kreativitet och innovation är nyckelord i ett företags utveckling och konkurrenskraft.

Forskning visar att 95 procent av företagens utveckling kommer från en stor mängd idéer, endast fem procent kommer från de stora, tekniska innovationerna.

Att som företag kunna identifiera de drivna, kreativa topptalangerna, och framför allt ge dem de rätta verktygen för att fungera optimalt, ger en högre utdelning än att satsa kompetensmedel för ökad produktivitet och kreativitet generellt bland alla medarbetare.

ADVANCE METODEN™ – BEPRÖVADE VERKTYG FÖR ÖKAD PRODUKTIVITET

Advance Metoden baseras på en välbeprövad metodik som har använts framgångsrikt i målgruppen i USA, och utgör en kombination av utbildning, rådgivning och coachning. Metoden har sin utgångspunkt i forskningen kring ADHD och de strategier som idag anses vara mest effektiva för personer med den läggningen.

ENTREPRENÖRER, LEDARE OCH ANDRA KREATIVA TALANGER

Dessa egenskaper har visat sig delvis överlappa med den läggning många framgångsrika entreprenörer, intraprenörer och andra kreativa talanger har. 

STYRKOR

De är framgångsrika tack vare egenskaper som exempelvis utpräglad kreativitet och förmåga att se samband andra ofta missar, en stark drivkraft att förändra saker till det bättre, hög energinivå och uthållighet, samt en förmåga att laserfokusera på ett problem, med innovativa lösningar som resultat. Det finns case som personifieras av bland annat Richard Branson (Virgin Group), David Neeleman (Jet Blue och uppfinnaren av e-tickets) och Charles Schwab (Schwab Cooperation, en av världens största mäklarfirmor).

UTMANINGAR

Dock har de ofta stora utmaningar främst i att planera och organisera sitt arbete, fullfölja projekt när de mer krävande momenten avklarats, samt prioritera när flera projekt löper parallellt. 

Dessa utmaningar är inte alltid uppenbara för omgivningen, då individen ofta har lärt sig kompensatoriska strategier. Det kostar dock mycket energi, som istället skulle kunna användas till ökad produktivitet och fler innovativa lösningar.

Det finns oftast en betydande outnyttjad potential vars nyckel ligger i att förstå hur man fungerar när man har vad vi benämner entreprenörsegenskaper (se vidare under självskattningstest under menyn Privatpersoner).

TRADITIONELL TIME MANAGEMENT FUNGERAR INTE FÖR MÅLGRUPPEN

Traditionellt erbjuder företag dessa individer verktyg för personlig effektivitet och ”time management” utvecklade för linjära tänkare , med syftet att öka produktiviteten. Problemet är att dessa klassiska verktyg inte adresserar kreativa, icke-linjära individers unika sätt att fungera. 

ADVANCE METODEN FUNGERAR 

Detta är Advance spetskompetens. Advance är först i Sverige med att erbjuda företag dessa specialiserade verktyg som möjliggör att fler kreativa, innovativa idéer realiseras. Advance Metoden är skräddarsydd för drivna, kreativa talangers sätt att fungera och utgör det mest effektiva sättet för målgruppen att optimera sin produktivitet, utan att kompromissa med kreativiteten. Genom att personerna får kunskap om hur de fungerar utifrån sina entreprenörsegenskaper, kan de utnyttja dessa medfödda egenskaper på ett mer effektivt sätt.

Verktygen utgör ett komplement till företagets sätt att arbeta med kompetensförsörjning och ledarutveckling. 

FÖRVÄNTADE RESULTAT

Individnivå:

  • Ökad produktivitet hos individen – presterar mer med mindre ansträngning
  • Frigör tid till andra aktiviteter

Företagsnivå:

  •   Optimerad innovations- och kreativitetspotential i organisationen – fler innovativa idéer realiseras och bidrar till konkurrenskraftig utveckling av verksamheten
  •   Ökad förmåga att behålla kreativa, attraktiva ledare och nyckelmedarbetare
  •   Ökad nöjdhet gentemot arbetsgivaren hos målgruppen
  •   Konkurrensfaktor i rekryteringsprocessen att företaget satsar på målgruppen och kan därför lättare attrahera dessa individer

Är ni redo att erbjuda era ledare och kreativa talanger effektiva verktyg för optimal produktivitet, som leder till ökad konkurrenskraft genom fler realiserade innovativa idéer?

Välkommen att kontakta oss, så vi kan diskutera vad just ni behöver.

Advance-teamet genom Anna Maria Lindell (grundare)

Mobil: +46-733-324072

Mail: amlindell@advancesweden.se


 

 © Copyright Advance LP AB 2012